Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Sokolniki

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
17 - rozwiń Interpelacja w sprawie udzielenia informacji jaką kwotę wydatkował Urząd Gminy za wywóz nieczystości płynnych i kto wykonywał to zlecenie. interpelacja Radosław Szkudlarek 2023-05-31 2023-06-14
16 - rozwiń Interpelacja dotycząca nieruchomości i lokali mieszkalnych należących do Urzędu Gminy w Sokolnikach interpelacja Radosław Szkudlarek 2023-04-26 2023-05-08
15 - rozwiń Zapytania dotyczące systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Sokolniki zapytanie Zbigniew Kowalczyk 2022-11-28 2022-12-27
14 - rozwiń Interpelacja dotycząca robót drogowych na drodze gminnej nr 118208E w miejscowości Stary Ochędzyn interpelacja Zbigniew Kowalczyk 2022-10-28 2022-11-14
13 - rozwiń Interpelacja dotycząca sezonu grzewczego interpelacja Radosław Szkudlarek 2022-08-22 2022-08-25
12 - rozwiń Zapytania dotyczące Laboratoriów Przyszłości - programu skierowanego do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych zapytanie Zbigniew Kowalczyk 2022-03-30 2022-04-11
11 - rozwiń Zapytania dotyczące usuwania azbestu na terenie gminy Sokolniki zapytanie Zbigniew Kowalczyk 2021-11-29 2021-12-30
10 - rozwiń Wnioski i zapytania z XXXI sesji Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zapytanie interpelacja zbiorowa 2021-04-29 2021-05-31
9 - rozwiń Zapytanie Radnego Zbigniewa Kowalczyka dotyczące działalności OSP na terenie gminy Sokolniki zapytanie Zbigniew Kowalczyk 2021-04-29 2021-05-07
8 - rozwiń Zapytania Radnego Zbigniewa Kowalczyka dotyczące zamontowania licznika do pomiaru ilości zrzutu ścieków i składania propozycji do Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz wniosek o skierowanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sprawie eliminacji glifosatu z żywności do rozpatrzenia przez Komisję Rozwoju Gminy lub przez Komisję skarg, wniosków i petycji. zapytanie Zbigniew Kowalczyk 2021-03-29 2021-04-13
7 - rozwiń Interpelacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej w gminie Sokolniki interpelacja Zbigniew Kowalczyk 2021-03-29 2021-04-07
6 - rozwiń Interpelacja w zakresie organizacji szkół i przedszkoli z terenu Gminy Sokolniki interpelacja Bartosz Górka 2020-06-25 2020-07-31
5 - rozwiń Zapytanie dotyczące realizacji Projektu "Zdalna Szkoła" zapytanie Zbigniew Kowalczyk 2020-06-04 2020-06-22
4 - rozwiń Interpelacja w sprawie utworzenia dodatkowej grupy przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Sokolnikach interpelacja Bartosz Górka 2020-04-29 2020-06-22
3 - rozwiń Interpelacja w sprawie toksyczności boisk typu "Orlik" interpelacja Bartosz Górka 2020-04-29
2 - rozwiń Interpelacja w sprawie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tyblach interpelacja Radosław Szkudlarek 2020-04-29 2020-06-03
1 - rozwiń Interpelacja w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami interpelacja Zbigniew Kowalczyk 2019-10-01